Vítejte na stránkách K + S Czech Republic a.s.
ČESKY | ENGLISH

HISTORIE

V roce 1921 byla za společenstva Čechoslavie, import a export spol. s r.o. Olomouc a Banky československých legií Praha založena v Olomouci společnost s r.o. Solné mlýny. Tato společnost vystavěla v průběhu tří let nový závod na zpracování soli v Holici u Olomouce. Toto místo bylo zvoleno především pro svoji významnou polohu v centru státu.

Solné mlýny byly na tehdejší poměry podnik velkých rozměrů. Skládal se z několika budov, vlastní železniční vlečky, vlastním nákladem zbudované silnice, dílen, dvou obytných domů a především vlastní budovy mlýna a balírny a obrovských skladů na kapacitu více jak 20 tisíc tun kusové soli. Byl to jedinečný podnik svého druhu v republice a vybavení nejmodernějšími stroji a zařízením nemělo obdoby v celé střední Evropě. Pohon byl zajištěn výlučně elektřinou, podnik měl i vlastní vodovod. Výroba a tím i činnost celého podniku byla slavnostně zahájena 2. ledna 1924 a toto datum je tak fakticky považováno za vznik historie a tradice firmy.

Během své bohaté historie firma několikrát změnila majitele, vždy si ale uchovala svou výjimečnou pozici v produkci strategicky důležité suroviny - soli. Od roku 1992 jsou Solné mlýny akciovou společností. V lednu 2012 se Solné mlýny, a.s., Olomouc staly součástí společnosti K+S Group.

SOUČASNOST A REFERENCE

V dnešní době je společnost Solné mlýny, a.s., Olomouc předním českým zpracovatelem kvalitní soli se širokou nabídkou solných výrobků a služeb zákazníkům.

V průběhu let se na základě stále nových požadavků zákazníků, změně technologických postupů i trendů ve výživě rozšiřoval výrobní sortiment. Ten dnes zahrnuje přes 200 položek, jejichž výroba je plně v souladu s legislativou ČR a EU. Hlavním výrobním programem jsou jedlé soli a výrobky z jedlých solí, solicí dusitanové směsi Praganda®, krmné soli a minerální krmiva - solné lizy, průmyslové, regenerační, posypové a koupelové soli.

Solné mlýny, a.s mají v tuzemsku významný tržní podíl ve většině svých sortimentních skupin. Část své produkce vyvážejí na trhy okolních zemí. Našimi odběrateli jsou nejvýznamnější firmy v jednotlivých průmyslových odvětvích, využívajících sůl jako základní nebo doplňkovou surovinu. Své výrobky dodáváme také do většiny významných obchodních řetězců, působících na našem trhu.

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

Solné mlýny, a.s. jsou od roku 1996 držitelem certifikátu ISO 9001 a od roku 2012 držitelem certifikátu GMP+B3 pro obchodování s krmnou surovinou – chloridem sodným a minerálními krmivy – solnými lizy, vyráběnými v závodech společnosti K+S Group. Výroba se řídí Pravidly správné hygienické a výrobní praxe pro výrobce jedlé soli a solných výrobků, zpracovanými v souladu s evropskou směrnicí 93/43/EHS o hygieně potravin a dále systémem kritických bodů HACCP.

Zároveň jsou Solné mlýny, a.s., Olomouc, jakožto výrobce krmné suroviny – chloridu sodného a minerálních krmiv, držitelem certifikátu „KEZ doporučuje pro ekologické zemědělství“. Účinnost tohoto certifikátu pravidelně ročně obnovujeme.