Vítejte na stránkách K + S Czech Republic a.s.
ČESKY | ENGLISH

VÝZNAM SOLI PRO LIDSKÝ ORGANISMUS

Úloha jedlé soli v lidské výživě je nezastupitelná. Sůl slouží nejen k ochucování pokrmů , ale je i zdrojem sodíku a chloridových iontů. Denní příjem chloridu sodného u člověka je 10 až 15 g, což odpovídá asi 4 až 6 g sodíku.

Náš organizmus nesnese nadměrné množství soli, naše chuť je pro nás navíc ukazatelem správného dávkování. Přesolený pokrm jednoduše naředíme nebo vyhodíme. Sůl je dostupná ve všech potravinářských obchodech pro všechny vrstvy obyvatelstva bez ohledu na to, zda se jedná o supermarket nebo malý vesnický obchod.

Sodík převládá ve formě svých iontů a různých komplexů v potravinách živočišného původu. Pro vyšší organizmy jsou sodné ionty velmi důležité k udržení osmotického tlaku v extracelulárních tekutinách. Sodné ionty jsou též hnací silou, která zajišťuje transport mnoha fyziologicky důležitých látek z prostředí extracelulárního do intracelulárního, a proto se označují jako sodíková pumpa.

Chloridové ionty jsou přítomny převážně v extracelulárních tekutinách. Jejich hlavní úlohou je, podobně jako u sodných iontů, udržovat osmotický tlak. Určitá část chloridových iontů se spotřebuje na tvorbu žaludeční kyseliny chlorovodíkové. Potřeba chloru ve formě chloridových iontů činí u člověka 5 až 7 g denně. Sůl ovšem kryje i potřebu chloridových iontů, jež jsou nezbytné po tvorbu kyseliny chlorovodíkové v žaludku.

Sůl z našich obchodů těžko někdy zmizí, i když její spotřeba klesá. Solit máme s mírou, a když solíme, můžeme současně myslet i na zdraví své rodiny. Je na každé hospodyňce, jestli při výběru soli sáhne po prvním sáčku, který v obchodě uvidí, nebo jestli si bude sůl vybírat stejně jako kosmetiku nebo boty.

VÝROBKY SE ZDRAVOTNÍ ORIENTACÍ

Jedlá sůl s přídavkem jódu - Počátkem minulého století byla objevena skutečnost, že nedostatek jódu v lidském těle způsobuje špatnou činnost štítné žlázy, jejíž hormony jsou nepostradatelné pro správný vývoj organismu. Rizikovou skupinou populace jsou především děti (ohrožen je již plod v těle matky) - možné poruchy intelektu i fyzického vývoje, u dospělých vede špatná činnost štítné žlázy k poruchám metabolismu, obezitě, zvýšené únavě, problémům s otěhotněním a zvýšené potratovosti, u obou pohlaví k neplodnosti.

K řešení problému zásobení populace tímto důležitým prvkem bylo jako nejlepší způsob doplnění jódu v jídelníčku doporučeno jódování jedlé soli. Ta byla pro své vlastnosti, pravidelný příjem a rozšířené užití i pro výrobu mnoha dalších potravin vybrána jako ideální nosič tohoto prvku. Toto opatření brzy přineslo pozitivní výsledky na zdravotním stavu obyvatel. Ale bohužel v souvislosti se změnami životního stylu a potravních návyků naší populace se problém jódového deficitu objevil v devadesátých letech minulého století znovu. Díky rozšířenému použití jódované soli i dalších potravin s přirozeným či umělým obsahem jódu je však současný stav již poměrně dobrý. Jedlá sůl ale nadále zůstává jedním z hlavních zdrojů jódu pro lidský organismus. Jeho obsah v obohacené jedlé soli je 20 - 34 mg/kg.

Velmi vzácně se u lidí může objevit alergie na jód nebo může dojít k jeho předávkování volně prodejnými preparáty. Proto nabízíme možnost zakoupení jedlé kamenné soli bez přídavku jódu a to jak jemně mleté pro přímou spotřebu, tak i hrubé pro použití do ručních mlýnků nebo pro domácí výrobu slaného pečiva.

Jedlá sůl s přídavkem jódu a fluóru - Po vzoru některých vyspělých evropských zemí bylo u nás zavedeno též obohacování jedlé soli kromě jódu také o fluór. Ten je pokládán za prvek nezbytný pro tvorbu zubů a kostí a zároveň vykazuje ochranný účinek proti vzniku zubního kazu a osteoporosy. Na základě výzkumů předních odborníků z oboru stomatologie bylo určeno optimální dávkování fluóru k částečnému nahrazení efektu po zrušení plošné fluorizace pitné vody bez nebezpečí předávkování při pravidelném přísunu soli. Obsah fluóru v obohacené soli je max. 250 mg/kg. Používání fluoridované soli by nemělo být kombinováno s podáváním fluoridovaných tablet.

Solící směs MARY - Tento chuťově velmi dobře vyladěný výrobek je určen k solení pokrmů pro spotřebitele, kteří chtějí omezit příjem soli a tím prvku sodíku do organismu. Především je vhodný pro osoby, které trpí hypertenzí nebo některými chronickými onemocněními ledvin, jater nebo srdce. V takových případech je dobré konzultovat použití přípravku s lékařem.

SLOVO LÉKAŘE

  1. Stanovisko odborníka na výživu a dietologii k solící směsi MARY si přečtěte ZDE.
  2. Články odborníků na problematiku řešení jódového deficitu si přečtěte ZDE.