Vítejte na stránkách K + S Czech Republic a.s.
ČESKY | ENGLISH

SORTIMENTNÍ NABÍDKA

Solné mlýny nabízejí svým zákazníkům široký sortiment solných výrobků v několika sortimentních skupinách, mezi něž patří: jedlé soli a výrobky z jedlých solí, dusitanové solící směsi Praganda®, krmné soli a minerální krmiva - solné lizy, průmyslové, regenerační, posypové a koupelové soli. Dodáváme tak téměř kompletní sortiment solí pro obchod, výrobu v mnoha průmyslových odvětvích i zemědělství.

Zároveň nabízíme všechny druhy solí, tzn. sůl kamennou, vakuovou i mořskou. Tyto druhy se od sebe liší především způsobem těžby či získávání soli a užitnými vlastnostmi při dalším použití (blíže v kapitole "O soli").

Přehled výrobků, členěných do jednotlivých sortimentních skupin, najdete pod následujícími odkazy:

PORADENSTVÍ

Potřebujete sůl, ale nejste si jisti potřebnými parametry? Nevadí - rádi Vám doporučíme nejvhodnější výrobek. Na základě Vaší poptávky, případně specifikace požadované soli a způsobu použití, vybereme druh soli, odpovídající přesně Vašim potřebám. K tomu přidáme možnost výběru balení, doporučení pro manipulaci, skladování nebo zavedení do technologie navazující výroby. Dále na přání přiložíme laboratorní atest potvrzující splnění všech kvalitativních parametrů při výstupu či garanci výroby dle norem ISO 9001:2008 a podnikových norem, které jsou v souladu s platnou legislativou ČR a EU.

KATALOG

Katalog výrobků firmy, tvořený jednotlivými katalogovými listy pro každou sortimentní skupinu a je na požádání k dispozici na obchodním oddělení společnosti.

ZASLAT ATEST

FIRMA
SÍDLO FIRMY
KONTAKTNÍ OSOBA
E-MAIL
TELEFON
FAX
VÝROBEK PRO NĚJŽ JE ŽÁDÁN ATEST
TERMÍN PRO ZASLÁNÍ ODPOVĚDI
PREFEROVANÝ ZPŮSOB ODPOVĚDI:   pošta e-mail fax