Vítejte na stránkách K + S Czech Republic a.s.
ČESKY | ENGLISH
KRMNÁ SUROVINA - CHLORID SODNÝ (KRMNÁ SŮL), MINERÁLNÍ KRMIVA - SOLNÉ LIZY

Minerální látky hrají ve výživě zvířat nezastupitelnou roli. Jsou významnými stavebními kameny těla a jsou také životně důležité v látkové přeměně. Pokud se tyto látky zvířatům nepodávají v dostatečném množství nebo jsou-li zvířata chována ve špatných poměrech, nastupují často projevy nedostatku, jakými jsou např. poruchy vývinu, plodnosti, snížení užitkovosti, častý výskyt onemocnění, apod.

V našem sortimentu najdete Krmnou surovinu - chlorid sodný v tržních druzích kamenná, vakuová, kamenná lisovaná - Liz N a kamenná kusová k lízání. Tržní druhy kamenná a vakuová se liší zrnitostí a balením. Krmná surovina - chlorid sodný se přidává do různých krmných směsí pro zajištění příjmu chloridu sodného (NaCl) u dobytka (skot, prasata, ovce), ale i u drůbeže a koní.

Minerální krmiva - Solné lizy ve všech tržních druzích jsou lisované kostky z kamenné nebo vakuové soli s přídavkem minerálních látek, které jsou určeny k lízání pro hospodářská zvířata, polní a lesní zvěř. Mají přímý vliv na kondici zvířat a jejich dobrý zdravotní stav. Solné mlýny, a.s., Olomouc vyrábějí Liz Mikro, Liz Mikro Zn, Liz Mikro Mg, Liz Mikro Mg Super a Liz PMg. Minerální krmiva - Solné lizy byly vyvíjeny ve spolupráci s odborníky na výživu zvířat. Dále nabízíme i solné lizy SOLSEL, vyráběné výrobními závody společnosti esco. Všechny lizy mají tvar kostky o hmotnosti 5 a nebo 10 kg se středovým otvorem pro fixaci lizu nasazením na pevný trn nebo uchycením do speciálních držáků pod přístřešek.

Všechny nabízené produkty jsou certifikovány společností KEZ Chrudim, jako vhodné pro ekologické zemědělství. Navíc výroba, skladování a expedice produktů společnosti esco je certifikována dle standardu GMP+.

Krmná surovina - chlorid sodný kamenná standard - balení PE pytle á 50 kg, big bag á 1000 kg, volně ložená
Krmná surovina - chlorid sodný je přírodní kamenná sůl, která se používá při přípravě krmiv pro zvířata. Přidává se do krmných dávek v pevném stavu, v množství podle druhu zvířete a druhu připravovaného krmiva.
 
 
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná jemná - balení PE pytle á 50 kg, big bag á 1000 kg
Krmná surovina - chlorid sodný je přírodní kamenná sůl s jemnou zrnitostí, která se používá při přípravě krmiv pro zvířata. Přidává se do krmných dávek v pevném stavu, v množství podle druhu zvířete a druhu připravovaného krmiva.
 
 
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná střední - balení PE pytle á 50 kg, big bag á 1000 kg
Krmná surovina - chlorid sodný je přírodní kamenná sůl se střední zrnitostí, která se používá při přípravě krmiv pro zvířata. Přidává se do krmných dávek v pevném stavu, v množství podle druhu zvířete a druhu připravovaného krmiva.
 
 
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná hrubá - balení PE pytle á 50 kg, big bag á 1000 kg
Krmná surovina - chlorid sodný je přírodní kamenná sůl s hrubou zrnitostí, která se používá při přípravě krmiv pro zvířata. Přidává se do krmných dávek v pevném stavu, v množství podle druhu zvířete a druhu připravovaného krmiva.
 
 
Krmná surovina - chlorid sodný vakuová - balení PE pytle á 50 kg, big bag á 1000 kg, volně ložená
Krmná surovina - chlorid sodný je vyrobena z vakuové soli, která se používá při přípravě krmiv pro zvířata. Přidává se do krmných dávek v pevném stavu, v množství podle druhu zvířete a druhu připravovaného krmiva. Výhodou vakuové soli je jemná zrnitost a sypkost zaručená přídavkem protispékavé látky. Díky ní sůl netvrdne a lépe se dávkuje.
 
 
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná kusová k lízání - balení PE pytle á 50 kg, big bag á 1000 kg
Krmná surovina - chlorid sodný je přírodní kamenná sůl v podobě větších bloků, určená k lízání pro hospodářská zvířata na pastvinách i lesní zvěř v honitbách. Doporučená denní dávka se obvykle pohybuje kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná lisovaná - Liz N - lisované kostky á 5 nebo 10 kg
Krmná surovina - chlorid sodný je kamenná nebo vakuová sůl slisovaná do tvaru kostky, určená k lízání pro hospodářská zvířata na pastvinách i polní a lesní zvěř v honitbách. Má obecné použití a plně nahrazuje kamennou kusovou sůl. Doporučená denní dávka se obvykle pohybuje kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Krmná surovina - chlorid sodný – Liz solný normální - lisované kostky á 5 nebo 10 kg
Krmná surovina - chlorid sodný je kamenná nebo vakuová sůl slisovaná do tvaru kostky, určená k lízání pro hospodářská zvířata na pastvinách i polní a lesní zvěř v honitbách. Má obecné použití a plně nahrazuje kamennou kusovou sůl. Doporučená denní dávka se obvykle pohybuje kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro je přírodní kamenná sůl, obohacená makro i mikroprvky (viz tabulka). Výrobek je určen především pro volně se pasoucí zvířata, zejména skot, ovce a lesní zvěř v oblastech s vysokým výskytem jetelovin a luskovin. Doporučená denní dávka by se měla pohybovat kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Zn - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Zn je přírodní kamenná sůl, obohacená makro i mikroprvky (viz tabulka). Vyznačuje se zvýšeným obsahem selenu a zinku, jejichž nedostatek může způsobit poškození struků a rohoviny paznechtů s následným vstupem infekce. Je optimální především pro široké použití u dojnic. Tento liz se doporučuje podávat zejména v řepařské oblasti. Doporučená denní dávka pro hospodářská zvířata se obvykle pohybuje kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg je přírodní kamenná sůl, obohacená makro i mikroprvky (viz tabulka). Oproti lizu Mikro má zvýšený obsah hořčíku. Doporučuje se použít pro volně se pasoucí zvířata, zejména pro skot, ovce, koně, ale je vhodný i pro divokou zvěř. Doporučená denní dávka by se měla pohybovat kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg Super - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg Super je přírodní kamenná sůl, obohacená makro i mikroprvky (viz tabulka). Vyznačuje se zvýšeným obsahem hořčíku a selenu. Tento liz je určen především pro přežvýkavce v oblastech s rozsáhlejšími travními porosty na úkor jetelovin a také pro bramborářské oblasti. Doporučená denní dávka pro hospodářská zvířata se obvykle pohybuje kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo - Solný liz - Liz PMg - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - Solný liz - Liz PMg je přírodní kamenná sůl, obohacená makroprvky (viz tabulka). Je určen pro hospodářská zvířata na pastvinách, především pro skot, ovce a jiné, ale je vhodný i pro polní a lesní zvěř v honitbách. Doporučená denní dávka by se měla pohybovat kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo – SOLSEL Liz solný minerální bez mědi - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - SOLSEL Liz solný minerální bez mědi je kamenná nebo vakuová sůl, obohacená makro i mikroprvky (viz tabulka). Neobsahuje měď, a proto je tento liz určen především pro skot, koně, ovce, kozy, prasata a divokou zvěř. Doporučená denní dávka pro hospodářská zvířata se obvykle pohybuje kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo – SOLSEL Liz solný minerální s mědí - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - SOLSEL Liz solný minerální s mědí je kamenná nebo vakuová sůl, obohacená makro i mikroprvky (viz tabulka). Obsahuje měď, a proto je tento liz určen především pro skot, koně, kozy, prasata a divokou zvěř. Doporučená denní dávka pro hospodářská zvířata se obvykle pohybuje kolem 10 - 50 g podle velikosti zvířete.
 
 
Minerální krmivo – SOLSEL Liz solný minerální EXTRA - lisované kostky á 10 kg
Minerální krmivo - SOLSEL Liz solný minerální EXTRA je kamenná nebo vakuová sůl, obohacená makro i mikroprvky (viz tabulka). Tento liz je určen především pro skot, koně a prasata a pokrývá 1/3 denní dávky stopových prvků. Doporučená denní dávka pro hospodářská zvířata se obvykle pohybuje do výše 1 % denní krmné dávky podle velikosti zvířete.
 
 

PARAMETRY VÝROBKU

název výrobku min. obsah NaCl v suš. v %min. obsah Na v g/kgzrnitost soli max. podíl na sítem v %max. vlhkost v %min. trvanlivost v měsících
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná standard 96,0380 2,0 mm / 5% 1,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná jemná 96,0 380 1,0 mm / 5% 1,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná střední 96,0 380 1,0 mm / 30% 1,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná hrubá 96,0 380 2,0 mm / 10% 1,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný vakuová 98,0 380 1,25 mm / 5 % 1,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná 0,7-0,16 mm 96,0 380 0,71 mm / 7 % 1,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná kusová k lízání 92,0 370 - 1,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný kamenná lisovaná - Liz N 96,0 380 - 3,0 24
Krmná surovina - chlorid sodný – Liz solný normální 99,0 390 3,0 24
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro neuveden 362 - 3,0 24
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Zn neuveden 362 - 3,0 24
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg neuveden 350 - 3,0 24
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg Super neuveden 290 - 3,0 24
Minerální krmivo - Solný liz - Liz PMg neuveden 280 - 3,0 24
Minerální krmivo – SOLSEL – Liz solný minerální bez mědi neuveden 370 - 3,0 24
Minerální krmivo – SOLSEL – Liz solný minerální s mědí neuveden 370 - 3,0 24
Minerální krmivo – SOLSEL – Liz solný minerální EXTRA neuveden 370 - 3,0 24

SLOŽENÍ LIZŮ - OBSAH MAKRO A MIKROPRVKŮ

název výrobku
složení
 NaMgCaPZnMnFeSeCuICo
kgg/kgmg/kg
Krmná surovina - chlorid sodný - kamenná lisovaná - Liz N 5/10 380 0 0 0 - - - - - - -
Krmná surovina - chlorid sodný – Liz solný normální 5/10 390 0 0 0 - - -----
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro 10 362 1 3 0 4000 1500 800 4,5 560 80 30
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Zn 10 362 1 4 0 6000 4000 1000 20 1000 80 20
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg 10 350 30 3 0 4000 1500 3000 4,5 560 80 30
Minerální krmivo - Solný liz - Liz Mikro Mg Super 10 290 55 3 15 4500 1500 2000 30 800 100 20
Minerální krmivo - Solný liz - Liz PMg 10 280 10 42 35 - - - - - - -
Minerální krmivo – SOLSEL – Liz solný minerální bez mědi 10 370 6 11 0 1000 1000 300 20 - 100 20
Minerální krmivo – SOLSEL – Liz solný minerální s mědí 10 370 6 16 0 1000 1000 - 20 220 100 20
Minerální krmivo – SOLSEL – Liz solný minerální EXTRA 10 370 7 12 0 8250 6600 700 20 1650 100 25

ZPŮSOB BALENÍ

název výrobku hmotnost zákl. balení
kg
počet ks v kartonu nebo skup. balení
ks
hmotnost kartonu nebo skup. balení
kg
počet pytlů na paletě
ks
hmotnost zboží na paletě
kg
kostka á 5 kg - Solný liz 5 - - 192 960
kostka á 10 kg - Solný liz 10 - - 96 960
PE pytle á 50 kg 50 - - 21 1050
PE pytle á 50 kg - kusová sůl50 - - 20 1000
big bag á 1000 kg 1000 - - 1 1000

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

Krmnou surovinu – chlorid sodný ve všech tržních druzích a minerální krmiva – Solné lizy ve všech tržních druzích skladujte v suchých, vzdušných a čistých skladovacích prostorách, chráněných před povětrnostními vlivy.