Vítejte na stránkách K + S Czech Republic a.s.
ČESKY | ENGLISH

Podpora Evropské unie projektu
"Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s."

Společnost K+S Czech Republic a.s. realizuje projekt CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0003414 "Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.".

Cílem realizace projektu je snížit energetickou náročnost administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s., čímž dojde k výrazným úsporám finančních prostředků, které budou použity v následujících letech pro další rozvoj společnosti, což povede k udržení a posílení konkurenceschopnosti společnosti.

Zvolena energetická opatření dle energetického posudku:

  • zateplení obvodového pláště
  • zateplení stěny k půdnímu prostoru
  • zateplení stropů nad 2. NP tj. stropy pod půdou
  • zateplení podlahy v 2. NP nad venkovním prostorem
  • výměna otvorů (okna, dveře, vrata).

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.